Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle

Mae menter ‘ESiW’ gan y Llywodraeth Cymru yn darparu cymwysterau a hyfforddiant sydd wedi ariannu’n gyflawn mewn:

Unrhyw weithwyr sydd angen gwella eu sgiliau hanfodol

Dysgu sut i ddefnyddio neu wella sgiliau ar gyfrifiadur
Defnyddio meddalwedd
Gwella cyfathrebu llafar ac ysgrifennedig
Gwella’r ffordd ‘rydych yn defnyddio sgiliau rhif
Ennill cymwysterau newydd
Adeiladu hyder

Wnawn gymryd gofal o’r broses weinyddol gyda phrin gyfraniad oddi wrth y busnes – gall hyfforddiant cymryd lle ar unwaith!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â

Sue Morgan-Jones ar 01286 677275 ebost esiw@adt.ac.uk

Ar gael i bob cyflogwr drwy Gymru

‘Rydym yn hyblyg iawn. Fyddem yn trefnu sesiynau mewn amser a lleoliadau sydd yn gyfleus i’ch cwmni, gan gynnwys opsiynau ar fin nos neu benwythnos – yn eich gweithle neu yn ein canolfan hyfforddi. Gall yr hyfforddiant cael eu darparu mewn gr?p neu ar sail un ac un – beth bynnag sydd yn gweithio yn well i chi.

Pin It on Pinterest

Share This