Polisi Preifatrwydd a Cwcis

Cwcis

Er mwyn cydymffurfio gyda deddfau preifatrwydd ar-lein yr Undeb Ewropeaidd (UE), mae’n rhaid i ni ofyn am eich caniatâd i ddefnyddio cwcis. Cyflwynwyd y ddeddfwriaeth newydd i’ch helpu i ddewis prun ai i ganiatáu gwefan i ddefnyddio cwcis wrth i chi ymweld â nhw ai peidio.

Yn ddiofyn, mae Grŵp Llandrillo Menai yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur i roi’r profiad gorau posib i chi. Os parhewch i bori’r wefan, rydych yn caniatáu hyn. Wrth fynd ar y wefan am y tro cyntaf, rhaid i chi gydsynio i’r faner hysbysu cwci a fydd yn ymddangos ar waelod y sgrin. Mae hyn wedyn yn ysgrifennu cwci cydsyniad i’ch cyfrifiadur. Bydd y cwci yn dod i ben ar ôl wythnos, ac mae gofyn i chi roi eich caniatâd eto wrth ailymweld â’r wefan.

Os nad ydych eisiau’r wefan hon osod cwcis ar eich cyfrifiadur, dylech newid gosodiadau eich porwr. Mae AboutCookies.org yn wefan ddefnyddiol iawn sy’n dangos i chi sut i ddileu a rheoli’r cwcis sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur. Nodwch, drwy ddileu neu anablu cwcis, efallai na wnaiff ein gwefan weithio yn iawn.

Beth yw cwci?

Ffeiliau testun bychan o ddata yw cwcis sydd wedi eu storio ar eich cyfrifiadur drwy gyfrwng eich porwr. Fe’u defnyddir gan y mwyafrif o wefannau i helpu personoli eich profiad o’r we, er enghraifft ar gyfer dilysu, ac ar gyfer dibenion dadansoddol. Ni all cwcis gario firysau na meddalwedd faleisus.

Pam ddylwn i dderbyn cwcis?

Ni fydd rhai nodweddion ar y safle hwn yn gweithio’n gywir os nad ydych yn caniatáu cwcis. Nid ydym yn storio unrhyw wybodaeth sensitif mewn cwci.

Cwcis rydym yn ddefnyddio

ADMINDYNSRV a DYNSRV: Defnyddir y cwcis hyn ar gyfer cydbwyso llwyth i reoli galw am draffig gweinydd. Dynodir prif ddiben y cwcis hyn yn “Hollol Angenrheidiol” (“Strictly Necessary”).
cookie_notice_accepted: Ysgrifennir y cwci hwn unwaith y bydd defnyddiwr wedi derbyn y polisi defnydd cwcis wrth ymweld â’r wefan am y tro cyntaf. Bydd y cwci hwn yn dod i ben ar ôl wythnos.

Pin It on Pinterest

Share This