Hyfforddiant Arfon Dwyfor (DSW) Cyf

Darparwyr Hyfforddiant Galwedigaethol

Busness a Rheolaeth

Cyfleoedd Adwerthu

Gyrfaeodd yn Ddiwydiant

Gwobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru, Venue Cymru Llandudno 2023

 

Llongyfarchiadau i ddysgwr ADT Malgorzata Bienko ar ennill Prentis y Flwyddyn 2023 Gofal Plant yn seremoni Gwobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru yn Venue Cymru, Llandudno.

Hefyd, diolch i’w haseswr ADT Jamie Norris am ei gymorth a’i gymorth.

 

Llongyfarchiadau i ddysgwr ADT Rebecca Hughes ar ennill Prentis y Flwyddyn 2023 Yr Angylchedd Adeiladig yn seremoni Gwobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru yn Venue Cymru, Llandudno.

Hefyd, diolch i’w haseswr ADT Jason Roberts am ei gymorth a’i gymorth.

 

Llongyfarchiadau i ddysgwr ADT David Wyn Edwards ar ennill Prentis y Flwyddyn 2023 Rheolaeth yn seremoni Gwobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru yn Venue Cymru, Llandudno.

Hefyd, diolch i’w haseswr ADT Doreen Thorley-Jones am ei gymorth a’i gymorth.

Gweinyddu Busnes

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gweinyddu Busnes ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon mewn amgylchedd busnes/swyddfa.

Trin Gwallt

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gwallt a Harddwch ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant.

Gofal Plant

Drwy gyflawni’r Prentisiaeth Gofal, Dysgu & Datblygiad Plant ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i sicrhau eich bod yn cwrdd â safonau’r diwydiant

Gweithgynhyrchu

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gweithgynhyrchu ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant allweddol hwn.

Gwasanaethau Glanhau & Cefnogi

Mae’r Brentisiaeth hon yn gyfle i chi ddysgu am wahanol agweddau ar lanhau proffesiynol, o lanhau’r stryd gyda pheiriannau i gynnal a chadw lloriau caled.

Adwerthu

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Adwerthu ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn yr amgylchedd adwerthu.

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Drwy gyflawni cymhwyster Gwasanaethau Cwsmeriaid ar y lefel briodol, bydd y dysgwr yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth i weithio’n effeithiol gyda chwsmeriaid.

Arweinydd Tim a Rheolaeth

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Arweinydd Tîm a/neu Reolaeth ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon mewn unrhyw amgylchedd rheoli.

Gwaith Warws a Dosbarthu

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gwaith Warws a Dosbarthu ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant gwaith warws, dosbarthu a logisteg.

Gweithgynhyrchu Bwyd a Diod

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gweithgynhyrchu Bwyd ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod.

Hyfforddiant Arfon Dwyfor (WBL) – Darparwyr Hyfforddiant Galwedigaethol

Sefydlwyd ADT yn 1983 ac rydym wedi tyfu i fod yn un o’r darparwyr hyfforddiant arweiniol yng Nghymru. Wrth gydweithredu gyda’r Llywodraeth Cymru rydym wedi datblygu perthynas cadarn a pharhaol gyda chyflogwyr bach, canolig a mawr i ddarparu hyfforddiant ac asesiad o ansawdd tuag at Brentisiaeth Sylfaenol, Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch i weithwyr yn y gwethle.

Dros y blynyddoedd rydym wedi adeiladu cofnod cryf o uchafu llwyddiant dysgwr a gennym lefel cyrhaeddiad uchel yng Nghymru. Rydym yn hyfforddi drwy’r dywysogaeth. Rydym yn adnabod y pwysigrwydd o dywysogaeth. Rydym yn adnabod y pwysigrwydd o ddefnyddio’r iaith Gymraeg ac yn ei gefnogi a hyrwyddo fel yr angen i gymundeau rydym yn gwasanaethau.

Datganiad o Fwriad

Hyrwyddo dysgu gydol oes, ymateb i amrywiaeth a darparu cyfleoedd dysgu dweyieithog o’r radd flaenaf fel y gall pob un o’n dysgwyr gyrraedd eu potensial wrth i ni ddatblygu ein staff yn barhaus.

Datganiad o Weledigaeth

Ein Gweledigaeth ni yw: Flwyddyn ar ôl blwyddyn bydd HAD a’i bobl yn cael eu cydnabod fel y darparwyr dwyieithog gorau a’r rhai â’r mwyaf o alw amdanynt yn y naes hyfforddiant galwedigathol yng Nghymru.

Twitter Bird

Hwb Lles a Diogelu i Ddysgwyr

Hwb Lles a Diogelu i Ddysgwyr

Mae DSW Consortiwm wedi ymrwymo i gefnogi eich lles tra byddwch yn y coleg.

Dyma rhywfaint o wybodaeth am sut y gallwn eich helpu, ac am yr ystod o offer sydd ar gael i chi tra byddwch yn astudio gyda ni.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This