Hyfforddiant Arfon Dwyfor (WBL) Cyf

Darparwyr Hyfforddiant Galwedigaethol

Busness a Rheolaeth

Cyfleoedd Adwerthu

Gyrfaeodd yn Ddiwydiant

Gwobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru, Venue Cymru Llandudno 2022

Llongyfarchiadau i ddysgwr ADT Shannon Rees Evans ar ennill Prentis y Flwyddyn 2022 Manwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid yn seremoni Gwobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru neithiwr yn Venue Cymru, Llandudno.

Hefyd, diolch i’w haseswr ADT Tudur Evans am ei gymorth a’i gymorth.

Llongyfarchiadau i ddysgwr ADT James (Jay) Vaughan ar ennill Gwallt a Harddwch Prentis y Flwyddyn 2022 yn seremoni Gwobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru neithiwr yn Venue Cymru, Llandudno.

Hefyd, diolch i’w haseswr ADT Elaine Radcliffe am ei chymorth a’i chymorth.

Llongyfarchiadau i un o ddysgwyr ADT Dewi Aron Thomas ar ennill Prentis y Flwyddyn 2022 Gwasanaethau Rheolaeth a Busnes yn seremoni Gwobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru neithiwr yn Venue Cymru, Llandudno.

Hefyd, diolch i’w aseswr ADT Menai Williams am ei chymorth a’i chymorth.

Gweinyddu Busnes

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gweinyddu Busnes ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon mewn amgylchedd busnes/swyddfa.

Trin Gwallt

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gwallt a Harddwch ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant.

Gofal Plant

Drwy gyflawni’r Prentisiaeth Gofal, Dysgu & Datblygiad Plant ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i sicrhau eich bod yn cwrdd â safonau’r diwydiant

Gweithgynhyrchu

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gweithgynhyrchu ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant allweddol hwn.

Gwasanaethau Glanhau & Cefnogi

Mae’r Brentisiaeth hon yn gyfle i chi ddysgu am wahanol agweddau ar lanhau proffesiynol, o lanhau’r stryd gyda pheiriannau i gynnal a chadw lloriau caled.

Adwerthu

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Adwerthu ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn yr amgylchedd adwerthu.

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Drwy gyflawni cymhwyster Gwasanaethau Cwsmeriaid ar y lefel briodol, bydd y dysgwr yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth i weithio’n effeithiol gyda chwsmeriaid.

Arweinydd Tim a Rheolaeth

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Arweinydd Tîm a/neu Reolaeth ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon mewn unrhyw amgylchedd rheoli.

Gwaith Warws a Dosbarthu

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gwaith Warws a Dosbarthu ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant gwaith warws, dosbarthu a logisteg.

Gweithgynhyrchu Bwyd a Diod

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gweithgynhyrchu Bwyd ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod.

Hyfforddiant Arfon Dwyfor (WBL) – Darparwyr Hyfforddiant Galwedigaethol

Sefydlwyd ADT yn 1983 ac rydym wedi tyfu i fod yn un o’r darparwyr hyfforddiant arweiniol yng Nghymru. Wrth gydweithredu gyda’r Llywodraeth Cymru rydym wedi datblygu perthynas cadarn a pharhaol gyda chyflogwyr bach, canolig a mawr i ddarparu hyfforddiant ac asesiad o ansawdd tuag at Brentisiaeth Sylfaenol, Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch i weithwyr yn y gwethle.

Dros y blynyddoedd rydym wedi adeiladu cofnod cryf o uchafu llwyddiant dysgwr a gennym lefel cyrhaeddiad uchel yng Nghymru. Rydym yn hyfforddi drwy’r dywysogaeth. Rydym yn adnabod y pwysigrwydd o dywysogaeth. Rydym yn adnabod y pwysigrwydd o ddefnyddio’r iaith Gymraeg ac yn ei gefnogi a hyrwyddo fel yr angen i gymundeau rydym yn gwasanaethau.

Datganiad o Fwriad

Hyrwyddo dysgu gydol oes, ymateb i amrywiaeth a darparu cyfleoedd dysgu dweyieithog o’r radd flaenaf fel y gall pob un o’n dysgwyr gyrraedd eu potensial wrth i ni ddatblygu ein staff yn barhaus.

Datganiad o Weledigaeth

Ein Gweledigaeth ni yw: Flwyddyn ar ôl blwyddyn bydd HAD a’i bobl yn cael eu cydnabod fel y darparwyr dwyieithog gorau a’r rhai â’r mwyaf o alw amdanynt yn y naes hyfforddiant galwedigathol yng Nghymru.

Twitter Bird

Pin It on Pinterest

Share This