Cymerwyd Simon Burrows ar fel prentis gyda School Lane Pre-School, Llandudno yn Orffennaf 2014. Doedd Simon ddim yn rhy sicr sut i ddelio gyda hawlia i gwblhau cymwysterau ysgrifen, am ei fod yn ddyslecsig. Gyda chefnogaeth a chymorth gan ei aseswr Jamie Norris o ADT, mae Simon wedi profi i fod yn ddysgwr awyddus iawn.

Mi wnaeth Simon sefydlu ei hun i fywyd cylch chware yn sydyn ac oedd y plant i gyd yn mwynhau ei gwmni. Mae ei gallu wedi tyfu yn ddigon i fedru delio gyda llawer o sefyllfaoedd gwahanol gall wynebu wrth weithio gyda phlant.

Roedd Simon yn hapus ei fod wedi llwyddo i orffen y cymhwyster a hefyd wedi ennill llawer o hyder wrth fod yn rhan o’r tîm ac yn medru llwyddo i gael CGC Gofal Plant, Dysg a Datblygiad Lefel 2.

Ers hyn mae Simon wedi symud ymlaen i gael gwaith llawn amser yn Ysgol Gogarth yn Llandudno, lle mae o wedi diogelu swydd llawn amser fel Cynorthwyydd Dosbarth.

Sandie Cox and Jane Weir
Rheolwyr
School Lane Pre-School, Old School Centre, Church Walks, Llandudno

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!