Gofal Plant / Gwaith Chwarae / IGC

Gofal Plant / Gwaith Chwarae / IGC

Gofal Plant / Gwaith Chwarae / IGC Cyflog: £24,764 – £27,490 y flwyddyn Rydym am benodi Aseswyr / IQA cymwys i recriwtio a chynnal llwyth achosion o ddysgwyr, darparu hyfforddiant, asesiad, cefnogaeth ac arweiniad i ddysgwyr sy’n dilyn hyfforddiant prentisiaeth...
Gofal Plant / Gwaith Chwarae / IGC

Childcare / Playwork / STL

Childcare/Playwork/STL Assessor Salary: £24,764 – £27,490 per annum We are looking to appoint qualified Assessors /IQAs to recruit and maintain a caseload of learners, deliver training, assessment, support and guidance to learners undertaking apprenticeship training...

Pin It on Pinterest