Gweithwyr Magnox sydd wedi cyflawni Prentisiaeth mewn Datgomisiynu Niwclear Level 2.  O’r Dde i Chwith, Brian Jones, Timothy Morris, Mark Honebone, Kevin Owen.  Mae Richard Gough and Gary Knight ar goll o’r llun.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!